Back

Zijn de belangrijkste digitale skills eigenlijk soft skills?

Waar denk jij aan wanneer iemand jou een vraag stelt over digital skills? Het publiek bij de workshop over digitale transitie door Thuy-Vy Nguyen bij het Onderwijs & Onderzoeksfestival van de Hogeschool Utrecht was vrijwel unaniem. De meeste skills die genoemd werden, waren softskills. Soft skills zijn vaardigheden die gaan over hoe jij met anderen en jouw werkzaamheden omgaat.

Denk jij bij digitale vaardigheden ook aan:

  • Creativiteit?
  • Probleem oplossend vermogen?
  • Kritische denken en oordelen?
  • Nieuwsgierigheid

Dit zijn dus allemaal soft skills. Interessante benadering, niet? Coderen werd niet benoemd, ook ICT basisvaardigheden niet. De vraag die er bij mij opkomt is: Waar komt dit perspectief vandaan? Is er consensus over wat digitale skills zijn en welke juist niet?

Volgens Unesco worden digitale vaardigheden omschreven als het vermogen om gebruik te maken van digitale apparaten, (communicatie) applicaties, netwerken en het verwerken van (grote hoeveelheden) informatie.

Dagelijks maken we gebruik van mobile devices, apps en netwerken en krijgen daardoor grote hoeveelheden informatie tot ons. Vaardigheden hieraan koppelen blijkt in de praktijk toch nog een uitdaging. We zitten midden in een digital transformatie, sommigen zeggen zelfs digitale revolutie. Inzicht in onze digital vaardigheden blijken we vaak maar weinig of niet te hebben. Juist daar is het lectoraat organisaties in digitale transitie een monitor voor aan het ontwikkelen. Want kennis over onze eigen digitale vaardigheden kan ons meer grip geven op onze eigen digitale ontwikkelingen. Het dient als het waren als een springplank om jouw digitale vaardigheden (verder) te ontwikkelen.

Ontzettend tof dat het lectoraat Organisaties in Digitale Transitie verder ingaat op de vragen:

  • Hoe kan digitale transitie ingezet kan worden ten dienste van medewerkers en de organisatie?
  • Hoe kunnen we organisaties en mensen voorbereiden en ondersteunen in succesvolle veranderingsprocessen bij digitale transitie?

Daarbij sprak het lectoraat over re-skilling en upskilling van onderwijspersoneel door middel van een ontwikkelplatform (Hallo Today’s Teaching Tools! ;-)). Maar ook daarvoor is nog een slag te maken op het gebied van kennis over digitale skills en digitale geletterdheid. Daar hopen we ook bij Today’s Teaching Tools een bijdrage aan te kunnen leveren.

Voor nu kijken we vooral uit naar de Digital Transformations Skills Monitor van het lectoraat. Meer informatie hierover volgt.

Dank aan Thuy-Vy Nguyen van het lectoraat organisaties in digitale transitie voor de inspirerende presentatie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *