Back

Hybride lesontwerpen: synchroon en asynchroon onderwijs

Lerarenopleiders van over de hele wereld kwamen eind augustus bij elkaar op de ATEE-conferentie in Boedapest. Carmen Tuma van de Hogeschool Utrecht was er ook bij. Het thema dit jaar is Teacher Education on the Move! Iets wat zéker ‘on the move’ is: digitalisering in het onderwijs. Carmen deelt graag meer over tips over het betekenisvol inzetten van asynchroon onnderwijs die tijdens een van de sessies besproken zijn. Lees je mee over synchroon en asynchroon onderwijs?

Synchroon en asynchroon onderwijs

Als we het hebben over de tijd en plaats waarop onderwijs plaatsvindt, kunnen we een onderscheid maken tussen synchroon en asynchroon onderwijs. Hebben we het over onderwijs in een klaslokaal, waarbij iedere leerling op hetzelfde moment aan dezelfde leeractiviteit werkt, dan spreken we van synchroon onderwijs. Verplaatsen we het onderwijs naar buiten het klaslokaal, waarbij de leerling zelf het moment kiest om aan de leeractiviteit te werken, dan spreken we van asynchroon onderwijs. Het gebruik van digitale tools maakt asynchroon onderwijs interactief, uitdagend en controleerbaar.

“Door jezelf als docent continu de vraag te stellen: “wat gaan mijn studenten of leerlingen doen om de beoogde leeruitkomsten te behalen, zowel binnen als buiten de contacttijd?” ontstaat een logisch geheel van leeractiviteiten die studenten of leerlingen maximaal stimuleren tot leren.” – Barend Last op Vernieuwenderwijs.nl

Ontwerpprincipes van een asynchrone les

Op de ATEE-conferentie gingen we met elkaar in gesprek over asynchroon onderwijs en hoe dit betekenisvol ingezet kan worden. Wat in de discussies naar voren kwam, is dat bij asynchroon leren iedereen baat heeft bij vooraf bepaalde gedragsregels. Het liefst zijn dit gedragsregels die in samenspraak met de leerlingen tot stand zijn gekomen en waar iedereen zich aan committeert. Om asynchroon onderwijs mogelijk te maken is het dus onmisbaar om daaromheen synchrone lesmomenten te hebben, waarin afspraken gemaakt worden en er bepaald wordt wanneer en of de leerdoelen behaald zijn.

Dr. T.J. O’Ceallaigh wijst op de volgende voorwaarden bij het ontwerpen van een betekenisvolle, asynchrone les:

  • Wees transparant: geef duidelijkheid in welke tools gebruikt mogen worden, wanneer iets ingeleverd moet zijn en wat er verwacht wordt;
  • Maak het leerdoel behapbaar: creëer duidelijkheid in wat er bereikt wordt met de opdracht
  • Zorg voor consistentie: gebruik tools consequent, zodat er routine wordt opgebouwd in het gebruik ervan
  • Zorg voor interactie: zorg dat iedereen feedback geeft en feedback krijgt
  • Zorg voor heldere afspraken in communicatie: hoe spreek je elkaar aan? Vraag je actief om feedback of wordt dat verwacht zodra er iets is geüpload?
  • Maak gebruik van het gemeenschapsgevoel: geef iedereen een plekje in het gemeenschappelijke leerproces

Een voorbeeld van hybride onderwijs

Dr. Laura Major van Achva Academic College in Israël vertelde hoe zij haar studenten Engels met behulp van vlogs, zelfreflectie en peer-to-peer feedback hun lees- en spreekvaardigheid actief, autonoom en tijd-en-plaats onafhankelijk liet verbeteren. Weten welke opdracht zij haar studenten gaf? Lees hier verder.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *