Back

Vlogs maken als leeractiviteit in een taalles

Lerarenopleiders van over de hele wereld komen bij elkaar op de ATEE-conferentie in Boedapest. Zo ook Carmen Tuma van de Hogeschool Utrecht. Het thema dit jaar is Teacher Education on the Move! Iets wat zéker ‘on the move’ is: digitalisering in het onderwijs. Carmen deelt graag meer over een van de handige tips die tijdens een van de sessies besproken zijn. Lees je mee over vlogs als leeractiviteit in jouw taalles?

Didactiek, pedagogiek en technologie… Hoe maken we het practisch en betekenisvol

In meerdere presentaties en discussies ging het gesprek over het bij elkaar brengen van de theorie en praktijk. De taak van de leraar is niet alleen het gebruik van technologie, maar het betekenisvol integreren van technologie in didactiek en pedagogiek. Het gesprek lokte de uitspraak uit dat veel student-docenten technologie wel dagelijks gebruiken, maar niet beschikken over de kennis en vaardigheden om deze in vakspecifieke context te gebruiken. Met andere woorden: het is leuk dat je weet dat je met screencast-o-matic makkelijk vlogs kunt maken, maar kun je het medium vlog gebruiken om in een taalles de leerling te laten reflecteren op storytelling, woordenschat en spreektempo? Kortom: hoe gebruik je technologie om een leerdoel te bereiken.

Een voorbeeld – Vlogs als leeractiviteit

Dr. Laura Major van Achva Academic College in Israël vertelde hoe zij haar studenten met behulp van vlogs, zelfreflectie en peer-to-peer feedback hun lees- en spreekvaardigheid actief, autonoom en tijd-en-plaats onafhankelijk (ook wel: asynchroon leren) liet verbeteren. De opdracht was als volgt:

1. Maak een vlog over de tekst die je moest analyseren.

2. Upload deze op het online forum Moodle.

3. Bepaal wie elkaar feedback gaan geven.

4. Vul een reflectieformulier in over je eigen vlog aan de hand van vooropgestelde reflectievragen. Bijvoorbeeld: wat valt je op aan je taalgebruik als je terugkijkt?

5. Vul het feedbackformulier in voor een medestudent. Gebruik hierbij de rubric en richtlijnen.

De belangrijkste meerwaarde van online peer-to-peer feedback was voor Laura dat het voorziet in de behoefte van relatie, competentie en autonomie. Relatie, omdat de studenten van elkaar afhankelijk waren én samen voor elkaars leerproces zorgden; competentie, omdat de studenten zelf een bewijsstuk creëerden van hun leerproces; en autonomie, omdat de studenten zelf bepaalden hoe zij hun vlog opbouwden, wanneer ze hieraan werkten en wanneer zij vonden dat het voldeed aan de opdracht. Het leerdoel was dus op de eerste plaats van pedagogisch en didactische aard. De tools (Moodle en Screencast-o-matic) brachten het geheel samen.

Synchroon en asynchroon onderwijs

“Het woord asynchroon betekent ‘niet gelijktijdig’, wat wil zeggen dat studenten of leerlingen leeractiviteiten doen in hun eigen tijd, hun eigen tempo en op een willekeurige locatie.” – Barend Last op Vernieuwenderwijs.nl

Om het bovenstaande voorbeeld van asynchroon leren te laten slagen, heeft iedereen baat bij een gedragscode waar men zich aan committeert. Het helpt dan om klassikaal te starten aan de opdracht, maar ook om klassikaal af te sluiten en te bepalen of en hoe de leerdoelen behaald zijn. Weten waar je rekening mee moet houden bij het ontwerpen van een asynchrone les? Lees hier verder.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *