Back

Digitale geletterdheid en Digitale Didactiek, we hebben of krijgen er als docenten allemaal mee te maken. Deze website is voor alle docenten (en daarbuiten) die zich willen professionaliseren op dit gebied. Voor docenten die zelf ‘digitaal geletterder’ willen worden, hun kennis en vaardigheden willen vergroten, hun expertise willen delen of geïnspireerd willen worden. Samen werken we aan digitaal geletterde leerlingen. Zo maken we leren leuker én effectiever met behulp van ICT.

De digitaal geletterde docent

Wat vind je op de website?

Digitale Geletterdheid
Inspiratie in de vorm allerlei pagina’s met kennis en praktische lesvoorbeelden over de vier deeldomeinen van digitale geletterdheid: ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

Digitale Didactiek
Praktische voorbeelden van hoe je digitale tools kunt weloverwogen kunt inzetten om je pedagogische en didactische doelen te bereiken. Hier vind je ook achtergrondinformatie over het ontwerpen van digitale didactiek aan de hand van (wetenschappelijke) modellen.

Tools
Soms kun je een werkvorm effectiever maken door een digitale tool te gebruiken.
Hier vind je een overzicht van tools, gerangschikt naar toepassing. Dus zoek je bijvoorbeeld iets om snel tekeningen te delen in de klas, dan kun je hier terecht. Je vindt een beslisboom die je helpt met kiezen en basiskennis over hoe  ICT-toepassingen werken. Dit is vooral gericht op de technische uitleg, om zo je repertoire te vergroten.