Back

Device Kiezen

De eerste stap die scholen moeten nemen op het moment dat ze digitaler willen gaan werken, is het kiezen van een device. Dit kan wel wat voeten in de aarde hebben, omdat er meerdere zogenaamde stakeholders zijn. Ouders hebben een mening, maar ook leerlingen vinden er iets van. Daarnaast kan het budget bepalend zijn, hebben de docenten wensen en moet de directie ook nog akkoord gaan. Maar welke opties zijn er eigenlijk?

Opties
Er zijn een hoop verschillende devices beschikbaar. De meest voorkomende opties zijn:

Verschillen
Om de keuze goed te kunnen afwegen, moet er gekeken worden naar de verschillen tussen devices. Verschillende variabelen die vaak meewegen in het maken van een beslissing zijn: Batterijduur, besturingssysteem, (verwerkings)snelheid, aanwezigheid toetsenbord, beschikbare apps en prijsklasse.

Doel
Voordat er verder onderzocht wordt waar verschillende stakeholders willen dat een device aan voldoet, is het handig om te bekijken waarom de devices ingezet gaan worden. Hoe gaat het onderwijs veranderen? Waarom zijn de devices nodig en wat gaat er dan mee gebeuren? Als dit helder is, kunnen de volgende stappen worden gezet. Waarom zou er immers iets ingevoerd worden zonder reden?

Vragenlijsten
De verschillende stakeholders in het kiezen van een device zijn de directie, de docenten, de leerlingen en de ouders. Al deze groepen zullen dus bevraagd moeten worden om tot een duidelijk beeld te kunnen komen. Daarnaast kan een leverancier of een beschikbaar budget kaders bieden.  Om een richting te geven, zijn hieronder een aantal vragen geformuleerd die in te zetten zijn in dit onderzoek, gecategoriseerd per stakeholder. Aan te raden is, met oog op tijd, om meerkeuzeantwoorden te formuleren en de vragenlijst via Google Forms af te nemen. De meerkeuzeantwoorden zijn op basis van de variabelen hierboven genoemd makkelijk te formuleren. Onder de vragen staat ook wat je met de antwoorden kan.

Directie
– Wat is het doel met het digitale onderwijs?
– Hoe gaan de docenten en leerlingen gefaciliteerd worden om de devices te gebruiken (praktische elementen, maar ook qua tijd/scholing)?
– Wat is het budget voor het aanschaffen van devices (per device)?

Docenten
– Waarvoor wil je een device in de les gaan gebruiken?
– Waar moet een device volgens jou aan voldoen?
– Wat zijn voor jou voorwaarden om met een device te werken?
– Met welke apps/websites werk je nu?

Ouders
– Wat vindt u belangrijk aan een device voor uw kind?
– Wilt u eigen keuze hebben in het aanschaffen van een device?
– Waarvoor denkt u dat uw kind de device gaat gebruiken?
– Wat is uw budget voor het aanschaffen van een device?
– Wat zijn voor u voorwaarden om een device aan te schaffen?

Leerlingen
– Wat vind je belangrijk aan een device?
– Waarvoor denk je je device te gaan gebruiken?
– Waarom zou je een device willen?

Wat kun je met de antwoorden?
De vragen lijken misschien niet direct richting te geven aan welk device gekozen moet worden, maar je kunt een hoop met de antwoorden. Een paar voorbeelden:

  • Als uit je vragenlijst blijkt dat leerlingen hun device willen gaan gebruiken voor het maken van aantekeningen of het schrijven van verslagen, dan is een toetsenbord een vereiste.
  • Als Office365 gebruikt wordt en dit volgens de directie ook moet, dan is een Chromebook geen optie.
  • Als de docenten nu veel gebruik maken van apps (bijvoorbeeld op de telefoons), dan is een tablet/iPad een goede optie.
  • Als het doel van digitaal onderwijs alleen is om informatie op te kunnen zoeken en quizzes te kunnen spelen, dan kan een tablet/iPad voldoende zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *